Kunstige behov og virkelige mennesker – klassisk problemstilling i Bakun

Myndighetene i Malaysia har nå tatt frem igjen planene om gigantkraftverket i Bakun. Damprosjektet med en ventet kapasitet på 2400 MW ble lagt på is som følge av den asiatiske finanskrisen i 1997, og som følge av det noen av tilhengerne kaller et «image-problem». Men prosjektets negative konsekvenser kan neppe kalles imaginære, særlig ikke for lokalbefolkningen som er ofre for en særdeles dårlig gjennomført tvangsflytting.

>