Private aktører forbereder seg for «the Big Push»

En viktig kanal for Regjeringens ren energi-initiativet blir SN Power, energiselskapet eid av Statkraft og investeringsselskapet Norfund. Det statseide selskapet har som formål å investere i fornybare energiprosjekter i utviklingsland, på kommersielle vilkår. I 2007 fikk selskapet 1,2 mrd kroner, tilsvarende over 70 prosent av norsk energibistand.

>

Veidekke med nye planer i Uganda

AES’ tilbaketrekking fra Bujagali-prosjektet gjør at Karuma-prosjektet har fått fornyet aktualitet. Utsettelsene av Bujagali skyldes i stor grad korrupsjonsanklager mot Veidekke i forbindelse med Karuma-prosjektet. Nå er norsk-eide Norpak i forhandlinger med Uganda om utbygging av nettopp Karuma. Og Veidekke er med.

>