Rapporter

 

Vi har holdt oss lenge nok 

En rapport om viktigheten av å nå FNs bærekraftsmål om vann og sanitær, for å realisere kvinners muligheter.

 

skjermbilde-2016-11-23-kl-10-34-47

Investment to Support Sustainable Development

The report review the four Nordic DFIs, and their work in support of achivement of the SDGs.

Forside Norfund-rapport

Meagre Results from a Large Investment

Norfund’s investement in the Kilombero Plantation in Tanzania has failed to contribute to substantial development and highlights how Tanzania lacks the fundamentals for private sector development, new Fivas’ report finds.

Dead in the water - forside

Dead in the water

Dead in the water looks at the ethical ownership and water management in the Norwegian Government Pension Fund Global and links how the Fund’s vast investments in The Coca-Cola Company is at conflict with its management strategies.

Forside

Unsettling business

Unsettling business looks at the social consequences of the Bujagali hydropower project in Uganda.

Alternatives to hydropower

Explores the great potential in modern renewable energy and analyzes how it can be used to avoid the negative environmental and societal consequences that hydropower can have.

FIVAS_guatemala

Guatemala i skyggen av fortiden

Rapporten undersøker sammenhengen mellom elektrifisering og utvikling i Guatemala. Vannkraftteknologi og kunnskap er en viktig eksportartikkel for Norge og et tydelig fokus i norsk bistand. At økt produksjon av elektrisitet gir utvikling ser ut til å være en gyllen standard. I denne rapporten legger vi an til en bredere diskusjon av elektrifisering.

Failure to restore

Failure to restore

An assessment of the impacts of the Theun-Hinboun hydropower dam porjects on downstream communities in Laos.

In our image

In Our Image: Norway’s Role in the Global Hydropower Industry

The report presents the scope of Norwegian state and public actors involved in hydropower internationally, including publicly-owned Statkraft and the state development finance institution Norfund. The report presents cases and experiences from Norwegian projects in Africa, Latin-America and Asia.

From privatisation to corporatisation

From privatisation to corporatisation

The report explores the development within neoliberal policy on urban water services in developing countries. The report calls for the water justice movement to update and adjust its strategy, in order to counter the neoliberal tactical shift towards corporatisation. Corporatisation reform entails the implementation of commercial neoliberal management principles within public sector water utilities.

Hver dråpe teller

Hver dråpe teller – Vannsikkerhet og energi i et endret klima

Rapporten tar for seg klimaendringenes alvorlige konsekvenser for verdens vannressurser, ulike tilpassningsstrategier, alternative energikilder til store dammer, FNs klimaforhandlinger og veien videre. FIVAS og vann- og sanitærgruppen i ForUM for Utvikling og miljø ga ut rapporten i 2011.

Sanitation for all

 

Sanitation for all: an engine of economic growth for urban Africa

Rapporten, som er utgitt av SuSan Design og FIVAS, viser behovet for innovasjon og investering i bærekraftige sanitære systemer.

Investeringer på dypt vann

Investeringer på dypt vann

Rapporten viser at Statens pensjonsfond Utland (Oljefondet) har plassert milliarder av kroner i selskaper involvert i noen av verdens verste damprosjekter.

Investments in deep water

Investments in deep water

The report discusses The Norwegian Pension Fund’s holdings in destructive dam projects.

Protecting rivers and rights

Protecting Rivers and Rights: The World Commission on Dams Recommendations in Action Briefing Kit

The report, published by International Rivers with financial support from Fivas, is an action briefing kit focusing on major categories of the WCD recommendations; (1) demonstrating public acceptance and requiring free, prior and informed consent of indigenous people; (2) assessing all available options for meeting water and energy needs; (3) reparations and addressing existing dams; (4) managing downstream impacts and environmental flows; (5) sharing benefits; and (6) ensuring complicance.

Power to the people

Power to the People?

Rapporten tar for seg den pågående satsingen på vannkraftutbygging i Guatemala, viser hva som kan gå galt og hva som må tas hensyn til i fattige land, og land med sårbare grupper slik som urfolk.

Energia para el pueblo

¿Energia para el pueblo?

Hidroelectricas, los derechos de los pueblos indigenas y resitencia popular en Guatemala.

Expanding failure

Expanding Failure

Rapporten viser at problemene med Theun-Hinboun-prosjektet i Laos (driftet og delvis eid av Statkraft) fortsetter å hope seg opp. Rapporten viser at prosjektet har brutt både laotisk lovgivning og bankenes egne miljøstandard. 4.000 urfolk blir tvangsflyttet som følge av prosjektet.

 

Fortellinger fra Peru - Vann til alle

Vann til alle

Fortellinger fra Peru.

Den glemte vannkrisa

 

Den glemte vannkrisa

Om vann og sanitær i tusenårsmålene.

Unlevel playing field

Unlevel Playing Field

Rapporten ser på rollen til Verdensbankens tvisteløsningsmekanisme ICSID, med casestudier fra vannprivatiseringssaker i Bolivia og Argentina. Rapporten er laget i samarbeid med den argentinske NGOen ACIJ og er også tilgjengelig på spansk.

Un juego desigual

Un juego desigual

La defensa de derechos humanos en los tribunales arbitrales del Banco Mundial.

De nye conquistadorene

De nye conquistadorene?

Rapporten tar for seg årsakene til konflikten mellom Mapuche-indianerne i Sør-Chile og det norske selskapet SN Power, som har planer om å bygge vannkraftverk på Mapuchenes territorium. Rapporten er også tilgjengelig på spansk.

Los nuevos conquistadores

¿Los nuevos conquistadores?

Sn Power en Chilse: Proyectos hidroelectricos en territorio Mapuche.

Fra asken til ilden

Fra asken til ilden

Rapporten ser på de enorme utfordringene for vanntilgang klimaendringene fører med seg.

Ruined rivers, damaged lives

Ruined rivers, damaged lives

Rapporten setter et kritisk blikk på det tiår gamle vannkraftprosjektet Theun-Hinboun i Laos. Rapporten viser de store konsekvensene prosjektet har hatt for miljøet og lokalsamfunn, og hvordan prosjektet ikke lykkes i å gjenopprette folks livsgrunnlag. Nå planlegges det en utvidelse av vannkraftverket som vil føre til en ytterligere forverring av situasjonen.

Down the drain

Down the drain

Rapporten setter søkelys på et lite kjent fond i Verdensbanken som aktivt fremmer vannprivatisering og oppfordrer til alternative løsninger for å øke tilgangen til vann for de fattige.

Krafttak for verdens fattige

Krafttak for verdens fattigste

Rapporten ser på norsk bistand til ren energi og elektrifisering.

Privatisation of water

Privatisation of Water

Rapporten drøfter ulike erfaringer med vannprivatisering i Sør, tar opp rollen til de internasjonale finansinstitusjonene og ser på hva må til for å nå tusenårsmålet om tilgang til vann.

Livet på marginen

Livet på marginen

Report of NGO visit to proposed Nam Theun 2 hydroelectric project

Report of NGO visit to proposed Nam Theun 2 hydroelectric project

Hausting av regnvatn

Hausting av regnvatn

Ei historie om pengar, makt og gjenerobring av verdas viktigaste ressurs.

The Mepanda Unkua project

The Mepanda Unkua project