Redd Statkraft kan ødelegge urfolks kultur

Mapuche-protest, handout

I kjølvannet av at flere statseide eller delvis statseide selskaper har hatt saker i utlandet som har endt på kontroll- og konstitusjonskomiteens bord, krever Miljøpartet de grønnes Rasmus Hansson mer av Næringsministeren enn at hun stoler på at statseide selskaper selv sørger for å passe på å følge regler i utlandet.

Nå er Statkraft i en konflikt med urfolk i Chile, fordi de ønsker å bygge et vannkraftverk nær deres hellige område.

Hansson har stilt Næringsministeren spørsmål i spørretimen om hvordan hun som eier av Statkraft passer på at de tar hensyn til urfolks rettigheter i prosessen. Han fikk til svar at det forutsetter statråden at Statkraft gjør.

Les resten av saken på nrk.no.