Norfund sakker akterut i Norden

foto: forUM
foto: forUM

En ny rapport viser at Norfund kommer dårlig ut på både menneskerettigheter, utviklingseffekt og skatt i en ny sammenligning av de nordiske utviklingsfinansinstitusjonenes (DFIenes) innsats for å nå FNs bærekraftsmål. Daglig leder i Fivas, Jonas Holmqvist, sa under gårsdagens rapportlansering at det er positivt at Norfund knytter sitt arbeid til bærekraftsmålene. Men vektla samtidig at dette ikke nødvendigvis resulterer i en utviklingseffekt. – Vi ser et klart behov for tydeligere planlegging for å øke sannsynligheten for positive effekter av investeringene, avsluttet Holmqvist.

Les resten av artikkel her.

Rapporten ‘Investments in sustainable development’ sammenligner Norfund, danske IFU, finske Finnfund og svenske Swedfunds bidrag til FNs bærekraftsmål, og deres arbeid for å unngå skadelige sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser, og kan lastes ned her.