Hva er det med Verdensbanken? Tilfellet Bujagali

I forrige utgave av Vann og Konflikter rapporterte vi at Verdensbanken hadde gått inn for å finansiere det meget omstridte vannkraftprosjektet på Bujagali Falls i Uganda. I en pressemelding 28. september bekrefter Verdensbanken sin støtte til prosjektet og presiserer at graden av finansieringen ville avgjøres etter at myndighetene i Uganda og utbyggerne har undertegnet kraftkjøpsavtalen.

>