Oppdatering på Merowe/Hamadab

I førre nummer av Vann og konflikter skreiv vi om engelske Corner House og International Rivers Network sin rapport om Merowe/Hamadab dammen i Sudan. I samband med denne rapporten tok organisasjonane kontakt med dei viktigaste aktørane, for å få svar på kva dei hadde tenkt å gjere med denne informasjonen.

>