Føre var eller etter snar

Norfunds investeringer i småkraftverket til Hidro Santa Cruz i Barillas i Guatemala har den siste tiden vært gjenstand for debatt. Konflikter mellom sentralmyndighetene og urfolk har intensivert i kjølvannet av utbyggingen. Opposisjonelle trakasseres og Guatemalas myndigheter fortsetter å dele ut konsesjoner til utenlandske selskap.

>

Norsk vannkraftdialog: Norge skal være et foregangsland

Siden 2010 har det foregått – for det meste ubemerket – en dialogprosess mellom norske myndigheter, energiselskap og miljø- og utviklingsorganisasjoner. Dialogens hensikt har vært å oppnå større enighet om hva bærekraftig energiutbygging innebærer, først og fremst i forhold til vannkraft. Den innledende fasen av dialogen ble nylig avsluttet.

>