Mekong – truet livsnerve?

Mekong er en av verdens største elver og er kun overgått av Amazonas i biologisk mangfold. Elvens kilde er i Tibet, hvorfra dens 4880 kilometer lange løp går igjennom Kina, Burma, Thailand, Laos, Kambodsja og Vietnam og munner ut i Sør-Kinahavet. Den rommer et mangfold av arter, også sjeldne akvatiske dyr som Irawaddy- delfinen og Mekongkjempemallen, som begge er utrydningstruet.

>