Kampanje mot menneskerettighetsbrudd i forbindelse med Tre Kløfter

Første fase i utbyggingen av det kinesiske Tre Kløfter-prosjektet er ferdig, og en øyenvitnerapport fra området viser en rekke svakheter ved måten tvangsflytting, kompensasjon og rehabilitering hittil har foregått på. Det er derfor startet en internasjonal kampanje for å utsette fyllingen av reservoaret inntil de berørtes rettigheter er sikres.

>