WCD+5 i Berlin

Fem år er gått siden World Commission on Dams (WCD) leverte sin banebrytende rapport “Dams and Development: A New Framework for Decision-Making.” 16. november i år ble femårsjubileet behørig markert i Berlin i en konferanse arrangert av International Rivers Network (IRN). Her var representanter fra kommisjonen, NGOer, myndigheter og pressen til stede. Formålet med konferansen var å diskutere hva man hittil har oppnådd og vegen videre.

>

Eksportkredittbyråer anerkjenner verdien av WCD

I forrige utgave av Vann og Konflikter ble diskusjonene blant OECDs eksportkredittbyråer om nye retningslinjer for stor vannkraft omtalt. Eksportkredittbyråene i OECD gikk tidligere i år inn for å gi finansielle insentiver for eksportkreditter til fornybar energi og vannprosjekter. Ordningen skulle, tross sterk motstand fra mange NGOer, også omfatte stor vannkraft. Men igangsetting av ordningen i forhold til vannkraft ble utsatt i påvente av en avgjørelse om hvilken grad OECDs felles miljøretningslinjer (”Common Approaches”) var tilstrekkelige for slike prosjekter.

>

The Swedish Multi-stakeholder Dialogue on the WCD Recommendations

During 2004 and 2005 a dialogue process among a broad group of stakeholders – industry, government, academics and NGOs – has been taking place in Sweden. The purpose has been to develop a common policy on large-scale water infrastructure development – a national level follow-up intiative to discuss the recommendations from the World Commission on Dams (WCD).

>