Verdensbanken tilbake med store dammer

Den 31. mars i år godkjente Verdensbankens styre å støtte byggingen av det 1.070 MW vannkraftprosjektet, Nam Theun 2 (NT2) i Laos. Over ti år med aktiv motstand ser ut til å ha vært forgjeves og befolkningen i Laos vil være de første til å føle konsekvensene på kroppen. Store dammer som utviklingsstrategi har gjenoppstått.

>

Verdensbank-prosjekt i Pakistan i søkelyset

I slutten av oktober ble det kontroversielle utviklingsprosjektet National Drainage Program (NDP) behandlet av Verdensbankens styre. Prosjektet har som formål å utbedre dreneringsproblemene i irrigasjonsanleggene i Indus-vassdraget sør i Pakistan (Sindh-provinsen). Verdensbankens bidrag til prosjektet er 285 millioner dollar. I en svært kritisk rapport om prosjektet fra Verdensbankens ombudsmann, Inspection Panel, fra juli 2006 hevdes det at prosjektet har ført til omfattende negative konsekvenser for regionens lokalsamfunn og økosystem. Rapporten kom som resultat av en klage som ble levert av de berørte lokalsamfunnene til Inspection Panel i september 2004.

>

WCD+5 i Berlin

Fem år er gått siden World Commission on Dams (WCD) leverte sin banebrytende rapport “Dams and Development: A New Framework for Decision-Making.” 16. november i år ble femårsjubileet behørig markert i Berlin i en konferanse arrangert av International Rivers Network (IRN). Her var representanter fra kommisjonen, NGOer, myndigheter og pressen til stede. Formålet med konferansen var å diskutere hva man hittil har oppnådd og vegen videre.

>