Verdensbankens van(n)vittige energiplaner

Verdensbanken valgte denne våren amerikansk-koreanske Dr. Jim Yong Kim som sin nye president. Kim vektla i en kommentar til oppnevnelsen at han vil at verdensbankens arbeid skal prioritere løsninger som har vist seg å fungere fremfor ideologi. Det er derfor en god anledning til å oppsummere tidligere erfaringer med utvikling av infrastruktur, slik at vi ikke forbigår verdens fattige nok en gang.

>

Nytt grønnvaskende måleverktøy for vannkraft

HSAP, eller Hydropower sustainability assessment protocol, er et initiativ fra vannkraftbransjen som har fått en del motbør. Protokollen er svakere enn internasjonale standarder i forhold til miljø og sosiale konsekvenser, og gjør lite for å sikre berørte gruppers interesser.

>