Føre var eller etter snar

Norfunds investeringer i småkraftverket til Hidro Santa Cruz i Barillas i Guatemala har den siste tiden vært gjenstand for debatt. Konflikter mellom sentralmyndighetene og urfolk har intensivert i kjølvannet av utbyggingen. Opposisjonelle trakasseres og Guatemalas myndigheter fortsetter å dele ut konsesjoner til utenlandske selskap.

>