Norsk veidekke angrar på involvering i damprosjekt

Då Norsk veidekke gjekk inn i Jirau-prosjektet i Brasil i 2011 meinte dei at det var berekraftig og forsvarleg. Etter at aktivisten Nilce de Souza forsvann frå heimen sin i Velho Mutum i Brasil og truleg vart utsett for eit bestillingsdrap, anerkjenner dei at vurderingane ikkje var gode nok.

>