Verre enn ventet

Foto: Fivas

Foto: Fivas

Martine Kopstad Floeng

Vannkraft har et langt grønnere rykte enn hva det fortjener. Dammene er hverken karbonnøytrale eller skånsomme for naturmiljøet.

Vannkraftverk bidrar mer til den globale oppvarmingen enn hva forskere tidligere har trodd. Ifølge en stor studie utført ved Washington State University er vannkraftverkene en kilde til store metangassutslipp, som får store konsekvenser for den globale gjennomsnittstemperaturen. De nye tallene viser at dammene har 25 prosent større drivhusgass utslipp enn hva tidligere forskning har anslått. Årlig kommer mer enn én milliard tonn med klimagasser fra vannkraftverk.

De store utslippene skyldes den ufullstendige forråtnelsesprosessen: når demningene fylles opp med vann for første gang, frigjøres store mengder karbon som er bundet til trær og planter. Når denne vegetasjonen bestående av plantemateriale og døde dyr blir liggende på bunnen av demningen, og råtner uten hjelp av oksygen, dannes drivhusgassen metan. Når vannet så ledes gjennom kraftverkets turbiner, siver betydelige mengder metan og CO₂ ut i atmosfæren.

Ukjent, men ikke ufarlig

De store utslippene av metan er hovedårsaken til at vannkraftverk feilaktig omtales som klimavennlig og ren. For til tross for at metan er svært kraftig drivhusgass, har det vært en begrenset fokus på dens egenskaper og konsekvenser sammenlignet med CO₂. Dette kan skyldes levetiden til de ulike drivhusgassene. For metan forsvinner gradvis ut av atmosfæren etter 100 år, i motsetning til CO2 som forblir i atmosfæren. Allikevel bidrar metan til mer enn 3 ganger så mye til den globale oppvarmingen i et 20-års perspektiv enn CO₂ . Det skyldes metan sin effektive evne til å holde på temperaturen.

Ulikt i ulike land

I Norge og Canada er denne problematikken ikke like gjeldende. Først og fremst fordi demningene ved våre kraftverk er mer naturlig formert, ved at de tar utgangspunkt i eksisterende vannkilder fremfor å danne kunstige innsjøer. Videre, fordi vi lever lenger nord, men lengre vintre og lavere temperaturer. Selv om mengden metan som slippes ut varierer fra demning til demning, er utslippene i tropiske strøk spesielt bekymringsverdig, skal vi tro forskerne ved Washington State University.

Økt bekymring

Den økte etterspørselen etter energi har ført til et byggeboom av vannkraftverk i de sørlige strøkene, som skaper bekymring blant forskere og miljøorganisasjoner. Kina, som allerede er verdens største vannkraftnasjon, har som mål å fordoble sin produksjon i årene fremover. Samme trend ser vi på det afrikanske kontinentet og Latin- Amerika. Denne brede satsingen på vannkraft vil forverre klimasituasjonen, og de pressede forholdene vi står overfor dersom vi ønsker å nå 2-graders målet.

– ​Verden må få kontroll over metanutslippene, hvis ikke vil innsatsen for å redusere de globale CO₂ -utslippene bli spist opp av metanutslipp, sa Robert Jackson ved Stanford University nylig til BBC.

Dessverre fører ikke bare vannkraftutbyggingen til økte klimagassutslipp. Det øker også sjansen for flere og større jordskjelv, økt forurensning og  lokal mangel på ferskvann. Dette er problematisk for vannkraftland som Kina, India og Brasil, hvor vannmangel og tapping av grunnvann allerede er svært gjeldende problemstillinger.