Vannkrig

Barn i vannkø i en flyktningsleir i Sør-Sudan. Foto: Oxfam/ John Ferguson

Fivas

På FNs internasjonale fredsdag bør viktigheten ved vann settes i fokus. For vann kan både være et våpen i krig og løsningen på en konflikt.

Konflikt

Den amerikanske tenke-tanken Pacific Institute har tegnet opp en tidslinje over verdens vannkonflikter. Den tegner et bilde av 5000 år med konflikter knyttet til vann. Konflikter som stadig øker i omfang, og alvorlighetsgrad.

I dag ser vi at hvordan flere konflikter utspilles som følge av pressede vannressurser. Skal vi tro FNs statistikk, vil disse konfliktene fortsette å øke. For allerede lever en tredjedel av verdens befolkning i land med begrensede vannressurser, og innen 2050 vil disse tallene stige. Da vil over halvparten av oss mangle tilgang til vann.

De siste tiårene har befolkningsvekst, klimaforandringer, industrialisering og en stadig mer kjøttrik diett bidratt til å øke presset på de allerede pressede vannressursene. Overforbruk av grunnvannet i jordbruksland fører i stadig større grad til uenighet om hvordan ressursene skal fordeles og prioriteres. India har den siste tiden vært preget av interne konflikter på grunn av alvorlig tørke. På lengre sikt vil konflikten kunne spre seg over landegrensene, og forholdet mellom Kina og India vil settes på prøve. For de to jordbrukslandene har mer til felles enn høye folketall. De to landene deler også elver og isbreer. Det betyr at Kina sitt vannforbruk vil påvirke India sin tilgang til vann. 

Vann som våpen

Elver og demninger kan også skape grobunn til konflikt. Saddam Hussein brukte i sin tid Mosul-dammen i Irak som krigstaktikk, og i nyere tid har både Den islamske staten, Libya og Ukraina brukt vann som et våpen og pressmiddel i konflikt. I dag kan vi se hvordan Israel bruker vann til å undertrykke og presse palestinerne bort fra jorden sin, både gjennom å kontrollere vanntilgangen deres og ved å ødelegge infrastruktur for vannforvaltning.

– Gjennom å nekte palestinerne den menneskerett som vann er, gjør de livet deres ulevelig og uverdig, sier leder for Fellesutvalget for Palestina Tora Systad Tyssen. På Gaza blir situasjonen stadig verre, fortsetter Tyssen. Bare fem prosent av grunnvannet er i dag trygt å drikke og snart vil hele Gaza være avhengige av importert eller renset vann. Israel har under de siste bomberaidene mot Gaza ødelagt både renseanlegg og infrastruktur for vann. 

Dette sier noe om hvordan vann blir brukt som en maktmiddel i konflikt. Som historien forteller oss, så betyr kontroll over elver og vannkilder makt. Makt til å kontrollere opposisjon, hindre utvikling – og i verste fall sult og død.

Vann er fred

Vann er fred. Det sa FNs visegeneralsekretærer Jan Eliasson under World Water Week i Stockholm. – Uten tilstrekkelig og rettferdig tilgang til vann vil hverken utvikling eller fred finne sted. Vann må derfor flyttes høyere opp på den internasjonale agendaen. Å skape bevissthet om hvordan tilgangen til vann virker inn på mennesker liv er således helt avgjørende. For skape fred og utvikling.