Under lupen: Vannmangel i La Providencia

Fjerde avsnitt: Gjennom høsten og vinteren vil Fivas følge personer som er berørt av Latin-Amerikas største kullgruve, Cerrejón. Gruven er omstridt, og Oljefondets eierskap i gruven har fått Fivas til å dra til Colombia for å snakke med de berørte.

Tora Toreng, nestleder i Fivas

Demonstrerer mot vannmangel

La Providencia er et Wayuu-reservat i det sørlige La Guajira. Reservatet har utsikt til de enorme jordveggene som omringer det åpne gruveområdet. Mens vi er i Providencia kjenner vi drønnet av eksplosjoner og ser enorme støvskyer spre seg utover himmelen fra gruveområdet. Cerrejón er et åpent dagbrudd, og gruven sprenger seg nedover i jorda for å finne fram til kullet.

Vi besøker reservatet mens innbyggerne holder en demonstrasjon mot Cerrejón. Demonstrasjonen går ut på at de blokkerer veien i reservatet for alle uvedkomne, særlig Cerrejón-representanter. Innbyggerne har demonstrert i en uke.

Vi blir tilbudt tinto fra en trekopp og slår av en prat med demonstrantene i hengekøyene som henger i skyggen ved siden av den blokkerte veien. Etter at Cerrejón hadde en brutal konfrontasjon mot demonstranter som blokkerte toglinjen som transporterer kull fra gruven til kysten tidligere i år, er Wayuuene redde. De begrenser seg til å demonstrere inne i eget reservat. Denne gangen protesterer de mot at vannforsyningen ikke har kommet på to uker. Cerrejón deler ut vann til mange berørte befolkninger rundt gruven, men leveransen er ujevn og uberegnelig. Vannleveransen skal kompensere for forurensningen av vannkildene i området.

José sitt vann-innkjøp. Foto: Andrés Pardo / Fivas

Vi besøker flere familier i La Providencia. José kommer kjørende fra byen med vann til familien. Bak huset har de en tom vanntank. Byrådet har lagt en vannledning fra Rio Ranchería til en felles vanntank inne på reservatet. Fra tanken går vannet i ledninger til de ulike familienes tanker. Vannet er forurenset og kan ikke drikkes, men hjelper til oppvask, klesvask, og avløpsvann. Familien forteller at Cerrejón dumper farlig avfall i elva som har ledet til fiskedød. Før var vannet i Río Ranchería samfunnets drikkevann.

Fellespumpa er ødelagt og byrådet har ikke reparert den. Det har gått tre måneder. Når vannleveransene fra Cerrejón i tillegg uteblir er situasjonen prekær. José kjøper små porsjonsposer med vann – 2,5 dl – i plast. Eldstedattera kommer hjem fra skolen og har vondt i hodet. Hun vet hun burde drikke mer vann, men vet også hvor mye vannet koster familien. Man kan ikke snakke om vann i La Providencia uten å snakke om forurensning, korrupsjon og fattigdom; vannproblematikken påvirker alle sidene av livet.

 

Familiens vanntank har vært tom i tre måneder. Foto: Andrés Pardo / Fivas