Under lupen: Gruven Cerrejón

Første avsnitt. Gjennom høsten og vinteren vil Fivas følge personer som er berørt av Latin-Amerikas største kullgruve, Cerrejón. Gruven er omstridt, og langt fra konfliktfri. Fivas har dratt til Colombia for å snakke med de berørte.

Norske investeringer

Oljefondet har investeringer i gruven og Fivas setter søkelyset på sakene som ikke fanges opp av retningslinjene for etisk drift som Oljefondet bruker for å vurdere om det er greit å investere i et selskap eller ei.

Cerrejón er en åpen kullgruve (open-pit) i La Guajira-provinsen nord i Colombia. . Gruven har løyve til å drive i et område som dekker 69 000 hektar, som tilsvarer et område på størrelse med en middels nordnorsk-kommune, og området utgjør en vesentlig del av nedbørsområdet til elven Rancheria. La Guajira har et tørt klima, store deler av provinsen er utsatt for ørkenfisering. Elven Ranchería er selve livslinjen for befolkningen.

Gruven ble påbegynt for mer enn hundre år siden, og multinasjonale selskaper kom inn på 1970-tallet. Gruven eies i dag av Glencore, Anglo American og BHP Billiton som hver eier en tredel av selskapet Carbones del Cerrejón (CDC) som drifter alle feltene og tilhørende infrastruktur.

Urfolk

Urfolket i området, det såkalte Wayuu-folket, kritiserer Cerrejón-gruven på grunn av de langsiktige sosiale- og miljømessige effektene. Ifølge gruppen har mer enn 5000 barn dødd siden 1980-tallet på grunn av forurensning fra gruven i jord, luft og vann. Videre skal gruven skal ha bidratt en oppblomstring av økt organisert kriminalitet og korrupsjon.

Mangel på tilgang til vann, brudd på urfolks landrettigheter, og forurensning av jord, vann og luft er blant sakene som berører befolkningen i La Guajira.

Gruveselskapet Cerrejón har etter at FIVAS publierte denne artikkelen tatt kontakt med oss og invitert oss til en dialog. Selskapet avviser også ansvar for den humanitære krisen som rår blant Wayuu-folket. Vi vil følge opp med mer informasjon i kommende saker.

Lær mer:

Les andre avsnitt her.

Les tredje avsnitt her.