Under lupen: Dyre dråper

Foto: Andrés Pardo / Fivas

Andre avsnitt: Gjennom høsten og vinteren vil Fivas følge personer som er berørt av Latin-Amerikas største kullgruve, Cerrejón. Gruven er omstridt, og Oljefondets eierskap i gruven har fått Fivas til å dra til Colombia for å snakke med de berørte.

Tora Toreng, nestleder i Fivas

Dyre dråper

– Bruno-elva? Elveløpet er allerede lagt om, sukker Ines.

Latin-Amerikas største kullgruve Cerrejón skal utvinne kull som ligger under elvas opprinnelige løp. Ines bor i byen Albania nord i Colombia. Etter at Cerrejón begynte driften i området på 80-tallet har drikkevannet i kranen vært forurenset.

Vi sitter utenfor huset til Ines med utsikt til det enorme dagbruddet. Uten rent vann i kranen ble vann dyrt for innbyggerne. Myndighetene tilbyr én leveranse av vann i måneden.

– Du får fylle så mye du klarer på fem minutter, så er det videre til neste hus for vannbilen, forklarer Ines.

Trenger man mer enn de fem minuttene må man betale dobbelt for hver halve tank ekstra man ønsker å fylle. Siden myndighetenes bil bare kommer en gang i måneden må man få påfyll av privat leverandør, vanligvis etter to uker. Beboere gikk sammen og fikk hentet vann fra elva Bruno. Det var ikke drikkevann, men husstellet ble gjort.

– I tillegg bruker vi 780 kroner i måneden på drikkevann.

Ines’ sønn kommer ut med en av de små plastposene med drikkevann som selges i La Guajira. Det koster å holde en familie med rent vann i et område hvor ørkenen vokser i takt med Cerrejon-gruvens utvidelse. En månedlig utgift på opp mot 1000 kroner for vann er mye i en delstat hvor gjennomsnittsinntekten er 3000 kroner i måneden.

– Nå som Bruno er omlagt, hva skjer med oss hvis det gamle elveløpet tørker ut?

 

Lær mer:

Les første avsnitt her.

Les tredje avsnitt her.