Norsk storinnrykk i Myanmar

Innle lake_960

Jonas Holmqvist

Tall på hvor mange som har tilgang til strøm i landet som hadde militærstyre frem til 2011 er veldig varierende. Ulike rapporter viser at elektrifiseringsgraden er 30-48 prosent, noe som er langt lavere enn for mange andre land i regionen. Samlet kapasitet i 2010 var oppgitt til å være minst 2300 MW. Den politiske liberaliseringen og åpningen etter at militærjuntaen ble oppløst har ført til at en rekke internasjonale aktører vil investere i landet. Særlig fra den norske vannkraftsektoren er det mange som er interessert.

SN Power, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gjennomfører alle ulike bistandsprosjekter. NIVA driver et kapasitetsbyggingsprosjekt for å øke kompetanse og kapasitet på vannforvaltning støttet av bistandsmidler fra det norske Klima- og miljødepartementet. SN Power er i forfasen til en vannkraftutbygging i nærheten av Mandalay i Shan-staten. Prosjektet de nå undersøker på elva Middle Yeywa vil ikke føre til at lokalbefolkning må flytte fordi området allerede er demmet opp. Endelig omfang av prosjektet er ikke klart, men vil defineres i løpet av den kommende forstudien.

NVE inngikk høsten 2014 en avtale om institusjonssamarbeid med Ministry of Electric Power i Myanmar. Avtalen innebærer opplæring så vel som teknisk hjelp til utbedring av elektrisitetslov, standarder i sektoren og konkrete vannkraftprosjekter. I tillegg til disse aktørene er norske International Centre for Hydropower – ICH, Norconsult og Multiconsult engasjert i vannkraftsektoren i landet. De to sistnevnte vil levere tjenester til NVE i dette arbeidet. ICH er en kompetansebyggingsorganisasjon støttet av norske bistandsmidler som har holdt flere workshops i Myanmar for vannkraftaktører.

Multiconsult er også involvert i vannkraftutbyggingen Tha Htay Chaung i Rakhine-staten. Elevenmyanmar.com meldte at 34 prosent av damkonstruksjonen på det 111 MW store prosjektet var ferdigstilt i april 2014. Området er svært rasutsatt, noe som har gjort prosjektet vanskelig. Nettstedet skriver at det er en lang rekke utbygginger i området og at en vil forsøke å levere elektrisitet til de lokale byene Taunggok og Thandwe.

NVE har møtt tilløp til misnøye i Myanmar når de skulle møte lokalbefolkning i arbeidet med en forstudie for et kraftverk på Bawgata-elven i den østlige Bago-regionen. Møte mellom NVE og lokalbefolkningen førte til at misnøyen ble lagt til side, ifølge Democratic voice of Burma. Tidligere er utbygginger gjort uten noen konsultasjon og lokalbefolkningen er skeptiske når det blir snakk om vannkraft.

Det er ikke bare norske aktører som vil bygge ut vannkraft på elvene i Myanmar. Det største planlagte prosjektet er Myitsone-dammen på Irrawaddy-elven som det kinesiske statseide selskapet China Power Investment ville bygge for å eksportere elektrisiteten til Kina. Det første til stor folkelig og politisk motstand siden prosjektet ble iverksatt uten konsultasjon noe som førte til store protester og sterk folkelig og politisk motstand. Det flere tusen MW store gigantprosjektet ble til slutt stoppet av president U Thein Sein i 2011. Han henviste til at en folkevalgt president må respektere folkemeningen.

Norske aktører viser nå til at myanmarske myndigheter ønsker vårt bidrag velkommen nettopp for å få et alternativ til Kina som tidligere nærmest har vært enetilbyder av entreprenørprosjekter.