Vil du være med i Fivas?

Har du lyst til å jobbe for at alle mennesker skal få tilgang til rent vann og gode sanitærforhold? Eller for at mennesker skal bli hørt når selskaper planlegger å bygge en demning der huset deres står? Dette er bare noen av de viktige temaene FIVAS arbeider med. Samtidig som vårt arbeidsfelt er omfattende og stort, er organisasjonen liten. Frivillig engasjement og bidrag er således helt essensielt for at vi skal kunne være den vaktbikkje-organisasjonen vi er.

Nå søker vi frivillige styremedlemmer. Styret i FIVAS har ansvaret for organisasjonens økonomi, langsiktige planer, søknadsarbeid, vannrelatert politikk, arrangering av møter og seminarer og produksjon av tekster. Styret er øverste organ og jobber selvstendig med prosjekter de selv ønsker.  

I tillegg til ordinære styremedlemmer søker vi også styreleder til å jobbe i en 20 % deltidsstilling og honoreres deretter. I tillegg søker vi nestleder som vil honoreres med rundt 1000,- i måneden. 

Ta kontakt på fivas@fivas.org for å melde din interesse innen 28. januar.