Ulandsseminaret: Water as a human right, the Oil Fund and Coca-Cola

Coca-Cola

The Norwegian sovereign wealth fund has invested close to 10 billion NOK in The Coca-Cola Company, a company that contributes to the violation of the human rigth to water in India. We will take the discussion of the problematic sides of this at Ulandsseminaret Tuesday September 8th.

>

Norconsult innrømmer risiko for brot på urfolksrettar i vasskraftprosjekt i Sarawak

Urfolk som bor i områder som vil rammes av Baram-dammen har satt opp blokkader for å hindre anleggsmaskiner å komme til. Bildet viser et møte på en av blokkadene. Foto: Tora Systad Tyssen

Norconsult seier at alle deira prosjekt skal være i tråd med FN si erklæring om urfolksrettar etter at Fivas har klaga dei inn for brot på OECD-retningslinene. Det er tydelege brot på urfolksrettar i samband med utbygginga av demningane Murum og Baram i Sarawak. Vi meiner difor at Norconsults deltaking er problematisk.

>